Geschreven door  Wim van der Ven & Ellen Vaders
Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw heeft het profiel van de glasroede in tuinbouwkassen een grote technologische ontwikkeling doorgemaakt. Het materiaal aluminium heeft als alternatief voor de stalen en houten voorganger hier een belangrijke rol in gespeeld. In deze blog wordt de glasroede van het zogenaamde “Venlo” dek als voorbeeld besproken. Het “Venlo” dek is een Nederlands kastype dat veelvuldig in binnen- en buitenland wordt gebruikt.

Venlokasdek

De ruitgrootte van het dekglas is gedurende de ontwikkeling van het profiel toegenomen van 165 x 73 cm naar 215 x 167 cm met een glasdikte van 4 mm. De kolomhoogte van de kassen is gegroeid van 3 m naar 7 m. Dit is mede mogelijk doordat de glasroede op gebied van sterkte en stijfheid is geoptimaliseerd.

Tevens is de lichtdoorlatendheid van tuinbouwkassen hierbij enorm vergroot. Dit is van ca. 65% naar 85-90% gebracht. In de productie van groenten betekent 1% meer licht 1% meer opbrengst!!! Ook de teelttechniek, met substraatgoten en irrigatiesystemen, heeft als resultaat hogere opbrengst en efficiënter watergebruik opgeleverd.

Behalve de genoemde verbeteringen worden hier de andere belangrijkste ontwikkelingen genoemd in de efficiency slag van de glasroede:

  • verbeterde en versterkte roede-verbindingen
  • glasopleggingen met drukverdelende laag voor snijkant glas (nagenoeg geen breuk-geen windgeruis-energiebesparend-lekvrij)

 

Ook externe ontwikkelingen in de markt hebben invloed op de vorm van het profiel uitgeoefend:

  • nauwkeurig bouwen n.a.v. de les van de orkaan van 25 januari 1990* vergde aanpassing van de eisen ten aanzien van toleranties en maatafwijkingen.
  • fixatie van roede met andere constructieonderdelen
  • updates van de Nederlandse norm voor tuinbouwkassen NEN 3859

 

(*TNO rapport BI-91-097 “Tien maatregelen voor het op korte termijn verbeteren van de stormbestendigheid van omhullingssystemen (S.O.S) van tuinbouwkassen; november 1991”)

Figuur 2 Links één van de eerste aluminium dek-roede profielen; volgende generaties van het profiel

Figuur 2 Links één van de eerste aluminium dek-roede profielen; volgende generaties van het profiel

Het gevolg van dit alles is dat de vorm van een eenvoudige open profieldoorsnede veranderd is naar een stijve kokervorm aangevuld met details die voorzien in de extra benodigde functies. Een aantal voorbeelden zijn bijgevoegd, de laatste versies voorzien van een rubberinlegprofiel.

Het belang van de teelt in kassen richt zich op het telen van veilige groenten op fabrieksmatige en efficiënte wijze. Een duurzaam en optimaal gebouw waarin geen glasbreuk voorkomt, energieneutraal is en welke is afgestemd op de teelt, heeft hiervoor de toekomst.

Wat kan de volgende stap zijn in de ontwikkeling van het glasroede profiel?

Opt In Image
Meer leren over aluminium legeringen?

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en je ontvangt direct het e-book over aluminium legeringen.