Aluminium in de bouw een duurzame keuze?

Aluminium is het materiaal dat als één van de beste gerecycled kan worden en keer en keer opnieuw kan worden ingezet. Het is niet voor niets dat Aluminium een hoge restwaarde vertegenwoordigt. In de bouw wordt reeds 95-98 % van het aluminium dat wordt afgedankt reeds hergebruikt. Het omwerken kost weinig energie (slechts 5% van de oorspronkelijk benodigde energie). Het materiaal kan vervolgens compleet opnieuw worden ingezet in de gewenste vorm.

Natuurlijk zou je een profiel, plaat of gietstuk ook zonder omsmelten opnieuw kunnen inzetten. Echter als je met weinig energie, een volledig op-maat-oplossing met dezelfde kwaliteit kan inzetten, ben je veel efficiënter en nog voordeliger uit ook. Dat is nou precies het voordeel van aluminium.

Geen compromis, altijd precies wat je nodig hebt.

aluminium in bouw

aluminium in bouw

Degenen die met aluminium werken weten dit en toch ondervindt aluminium in Nederland last van het duurzaam inzetten van het materiaal. Hoe kan dit?
Heel simpel om alle materialen objectief tegen elkaar af te wegen is er toetsing nodig. Voor deze toetsing is er een database met getallen en waarden van de verschillende materialen in gebruik.

Helaas zijn de getallen van metalen in eerste instantie in deze database onvolledig opgenomen. Staal en RVS hebben deze gegevens inmiddels objectief en gefundeerd kunnen aanleveren en hierdoor zijn de getallen juist bijgesteld. Voor aluminium is dat, tot mijn grote spijt, echter nog niet gelukt.

Het Aluminium Centrum en Aluminium Metal Knowledge vinden dat het nu zo snel mogelijk moet worden veranderd. Achter de schermen is er al een hoop gebeurd en kan er snel spijkers met koppen geslagen worden. De juiste getallen moeten objectief worden verzameld, getoetst en vastgelegd.
Voor ieder die erbij gebaat is dat deze getallen, die in de bouw steeds vaker de keuze van aluminium bepalen, zo snel mogelijk objectief en juist moeten worden opgenomen, verzoek ik mij een reactie te sturen. Gezamenlijk kunnen we dit varkentje wassen.

Ook voor aanvullende opmerkingen of vragen, graag je commentaar in de comment box hieronder vermelden. Ik kijk uit naar jullie betrokkenheid in deze.

Opt In Image
Meer leren over aluminium legeringen?

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en je ontvangt direct het e-book over aluminium legeringen.